Konto bankowe Rady Rodziców: 

BANK BPH  45 1060 0076 0000 3200 0024 9864

 

Skład Rady Rodziców

Jan Moss - Przewodniczący tel. 606102366

Edyta Dąbkowska - Z-ca Przewodniczącego tel. 509473688

Krzysztof Szajewski - Skarbnik 604898701

Beata Wolska - 661152823

Jerzy Pawłowski - 601323085

Wszelkie prawa zastrzeżone © Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony